Điều khoản & Điều kiện

  • Luật Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người dùng rằng nội dung, biểu tượng và các phương tiện trực quan khác mà bạn đã tạo là tài sản của bạn và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Chấm dứtsẽ thông báo rằng tài khoản của người dùng trên trang web và ứng dụng điện thoại của bạn hoặc người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng (nếu người dùng không có tài khoản) có thể bị chấm dứt do lạm dụng hoặc tùy trường cụ thể do bạn quyết định.
  • Một Luật Điều chỉnh sẽ báo cho người dùng bộ luật nào sẽ điều chỉnh thoả thuận/hợp đồng. Điều này nên phụ thuộc theo quốc gia mà công ty bạn đặt trụ sở chính hoặc quốc gia mà bạn vận hành website và ứng dụng mobile.
  • Điều khoản liên kết đến các trang web khác sẽ thông báo cho người dùng rằng bạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn liên kết đến. Loại điều khoản này thường sẽ thông báo cho người dùng rằng họ có trách nhiệm đọc và đồng ý (hoặc không đồng ý) với các Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này.
  • Nếu trang web hoặc ứng dụng di động của bạn cho phép người dùng tạo nội dung và công khai nội dung đó cho người dùng khác, phần Nội dung sẽ thông báo cho người dùng rằng họ sở hữu quyền đối với nội dung họ đã tạo.
    Mệnh đề nội dung của Phần tử thường đề cập rằng người dùng phải cấp cho bạn (trang web hoặc nhà phát triển ứng dụng di động) giấy phép để bạn có thể chia sẻ nội dung này trên trang web / ứng dụng di động của mình và để cung cấp cho người dùng khác.
    Vì nội dung được tạo bởi người dùng là công khai cho những người dùng khác, phần điều khoản thông báo DMCA (hoặc Vi phạm bản quyền) rất hữu ích để thông báo cho người dùng và tác giả bản quyền rằng, nếu bất kỳ nội dung nào bị phát hiện là vi phạm bản quyền, bạn sẽ phản hồi bất kỳ thông báo DMCA nào nhận được và bạn sẽ gỡ xuống nội dung.
  • Một mệnh đề Giới hạn của người dùng để báo cho người dùng rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của bạn, họ cũng đồng ý với một số điều khoản nhất định. Có thể là một phần rất dài và một danh mục bao quá trong thoả thuận về Điều khoản và Điều kiện.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template